Shop Mobile More Submit  Join Login
Hot Girl Kun Chanh by chutchi54 Hot Girl Kun Chanh by chutchi54
-DA k cho viết dấu :'< trên kia là Hot Girl Kún Chảnh :D chị ý học cùng trường mình đêý :hug: nhưng tiếc là vừa ra trường xong :'<
- I like blend :happybounce: :la: = ))
Add a Comment:
 
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Aug 1, 2013
BG k hợp 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
uh
Reply
:iconitsfoxiebitchh:
itsFoxiebitchh Featured By Owner Jun 22, 2013  Student Interface Designer
text sai chính tả kìa.

background k ăn hợp gì với mod luôn lol.
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 22, 2013  Student Interface Designer
k biết chọn BG :v kệ nó thôi :'3
text sai gì
Reply
:iconitsfoxiebitchh:
itsFoxiebitchh Featured By Owner Jun 22, 2013  Student Interface Designer
angle = angel
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 22, 2013  Student Interface Designer
= )) bị nhầm suốt rồi :v kkk :la: = ))
Reply
:iconnisowon:
nisowon Featured By Owner Jun 26, 2013  Student Interface Designer
Có thế mà cũng nhầm, ngu :o =))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 26, 2013  Student Interface Designer
kệ t :v = )) im mõm đi : ))
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 21, 2013  Student Interface Designer
blend có vẻ đc , nhưng mod hoàn toàn k phù hợp vs BG . hình như nàng k cắt mod , nhìn nó giống tẩy hơn
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 21, 2013  Student Interface Designer
cắt mà :| giảm opacity :v chả biết chọn BG nào cả :|
Reply
:iconamanda1810:
Amanda1810 Featured By Owner Jun 20, 2013  Student Traditional Artist
:3 Uầy học cùng trường với chị ấy á? Sướng thế
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 20, 2013  Student Interface Designer
c ý hơn 2 tuổi nên ra trường rồi :'< tiếc :'<
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 20, 2013
Image Size
663 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
843
Favourites
2 (who?)
Comments
12
Downloads
1
×