Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 20, 2013
File Size
9.3 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,071
Favourites
82 (who?)
Comments
59
Downloads
622
×
8 PNGs SeoHyun [Free] by chutchi54 8 PNGs SeoHyun [Free] by chutchi54
8 PNGs SeoHyun [SNSD]
Cmt + Fav and Credit if you download
:iconboisone: :iconhamelinofviolin: :iconhwangjoonhyun: :iconyennhi106: mấy bạn down ở đêy nhé :D
Add a Comment:
 
:iconcemxua:
cemxua Featured By Owner Jul 7, 2014   Interface Designer
cmt ~
Reply
:iconbaekdine:
Baekdine Featured By Owner May 18, 2014
ill take it thanks :)
Reply
:iconjhunhanwook:
JHunHanWook Featured By Owner Oct 21, 2013
it's great, I'll take it
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconshinsogogi:
shinsogogi Featured By Owner Oct 13, 2013
xin

Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
sav với file photoshop hở 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 30, 2013  Student Interface Designer
??
Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
tks Clap 
Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
cho hỏi chút nha 
Sao mà bn cho thành file để down đc thế chỉ mình đc hơm 
La la la la 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 30, 2013  Student Interface Designer
bạn up file chứa png lên, sau đó nhìn sang phải 1 chút có cái hình bút chì, ấn vào đó rồi ấn change preview image, chọn ảnh tượng trung cho đống png đó là đc
Reply
Add a Comment: