Shop Mobile More Submit  Join Login
8 PNGs SeoHyun [Free] by chutchi54 8 PNGs SeoHyun [Free] by chutchi54
8 PNGs SeoHyun [SNSD]
Cmt + Fav and Credit if you download
:iconboisone: :iconhamelinofviolin: :iconhwangjoonhyun: :iconyennhi106: mấy bạn down ở đêy nhé :D
Add a Comment:
 
:iconcemxua:
cemxua Featured By Owner Jul 7, 2014   Interface Designer
cmt ~
Reply
:iconbaekdine:
Baekdine Featured By Owner May 18, 2014
ill take it thanks :)
Reply
:iconjhunhanwook:
JHunHanWook Featured By Owner Oct 21, 2013
it's great, I'll take it
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconshinsogogi:
shinsogogi Featured By Owner Oct 13, 2013
xin

Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
sav với file photoshop hở 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 30, 2013  Student Interface Designer
??
Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
tks Clap 
Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Sep 30, 2013
cho hỏi chút nha 
Sao mà bn cho thành file để down đc thế chỉ mình đc hơm 
La la la la 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 30, 2013  Student Interface Designer
bạn up file chứa png lên, sau đó nhìn sang phải 1 chút có cái hình bút chì, ấn vào đó rồi ấn change preview image, chọn ảnh tượng trung cho đống png đó là đc
Reply
:iconpapyminhtrang:
papyminhtrang Featured By Owner Sep 28, 2013
Cmt + Fav
Reply
:iconkibicuncon:
kibicuncon Featured By Owner Sep 27, 2013  Student Interface Designer
Cmt + Fav and Credit 
Reply
:iconhyoyeonnie22:
Hyoyeonnie22 Featured By Owner Sep 27, 2013
Cmt + Fav and Credit 
Reply
:iconnienienienie:
nienienienie Featured By Owner Sep 5, 2013
<font><font>cmt</font></font>
Reply
:iconjuniel18:
Juniel18 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Digital Artist
- font gì vậy bạn? :la:
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
k nhớ bạn ơi :la:
dùng lâu rồi TT.TT
Reply
:iconjuniel18:
Juniel18 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Digital Artist
- :la:
- vơnq.
Reply
:iconpanykiu293:
PanyKiu293 Featured By Owner Aug 24, 2013
Cmt + Fav and Credit
Reply
:iconnguyenlehu:
nguyenlehu Featured By Owner Aug 24, 2013
^^ xin ạ ...
Reply
:iconlavenderfuhrman:
LavenderFuhrman Featured By Owner Aug 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thank you <3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconchoijenna1234:
choijenna1234 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Artist
- xin nh :">
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
ok ạ
Reply
:iconchoijenna1234:
choijenna1234 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Artist
- bạn ơi cho mình xin stock gốc của 2 cái mod màu đỏ của Seo k ạ ?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Interface Designer
TT.TT cắt xong là mình lỡ tay ấn lưu đổi stock gốc luôn
Reply
:iconchoijenna1234:
choijenna1234 Featured By Owner Aug 17, 2013  Student Artist
- TT TT
Reply
:iconjungghee:
JUNGGHEE Featured By Owner Aug 8, 2013  Student Interface Designer
cho s' xin nh
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 8, 2013  Student Interface Designer
ok ss
Reply
:iconraera:
RaeRa Featured By Owner Aug 5, 2013  Student Artist
<font><font>Ti use</font></font>
Reply
:iconmocc07:
mocc07 Featured By Owner Aug 2, 2013
Favorited.
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconfanyfantastic:
Fanyfantastic Featured By Owner Aug 1, 2013
fav+cmt
Reply
:iconddhmiumfg:
ddhmiumfg Featured By Owner Jul 31, 2013
<font><font>Cmt + favorites </font></font>
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Jul 29, 2013  Student Photographer
Cmt + Fav ^^
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 29, 2013  Student Interface Designer
uh
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
Cho mình xin nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *bắn tim*
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 26, 2013  Student Interface Designer
ok <3 lấy thoải mái :*
Reply
:iconzinnyg2k:
zinnyg2k Featured By Owner Jul 24, 2013  Student Artist
xin nha pu , dep lam a'
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 24, 2013  Student Interface Designer
uh, lấy đi, thanks
Reply
:iconcongchuatuyet:
congchuatuyet Featured By Owner Jul 23, 2013
cmt+fav+wacht>PNG
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 23, 2013  Student Interface Designer
down đi -_-
Reply
:iconcongchuatuyet:
congchuatuyet Featured By Owner Jul 23, 2013
th~

Reply
:iconyennhi106:
yennhi106 Featured By Owner Jul 23, 2013
Mình lấy nha
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 23, 2013  Student Interface Designer
thì ta nói hẳn ở trên là cho mi rồi còn gì
Reply
:iconlarry1042001:
larry1042001 Featured By Owner Jul 23, 2013  Student Interface Designer
-Cho e lấy nha chị =))

Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 23, 2013  Student Interface Designer
uh e
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Jul 22, 2013  Student Interface Designer
Lấy
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 22, 2013  Student Interface Designer
ok nng :*
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jul 21, 2013  Student Interface Designer
t xin nha m ♥
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 21, 2013  Student Interface Designer
m lấy tự nhiên ♥
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 20, 2013
File Size
9.3 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,268
Favourites
81 (who?)
Comments
59
Downloads
637
×