Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 30, 2013
Image Size
529 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,727
Favourites
73 (who?)
Comments
75
Downloads
26
×
[30.09.2013] Little So Ji Sub - HPBD Namiz Unnie by chutchi54 [30.09.2013] Little So Ji Sub - HPBD Namiz Unnie by chutchi54
- Hiehie~ quà sn muộn cho :iconnamizgirl:
- Hi vọng c có sn toẹt vời :love:
- Ấn tượng về lần đầu tiên của e về c là cực cực kì thân thiệnnnnnnnnnnnnnnnn :nuu: ilu :heart:
- Bạn Myung Soo cho c :la: nà ná na = ))))) stock bạn ý kute quá nạ :3 = ))

---------------------------------

- Stock: DA
- Res: Somebody on DA
- Coloring: :iconbiyoonaddict: cảm ơn <3
- Renders: By me :3

:star:

NO COPY, NO DEL CRE, NO CLAIM AS YOUR :)
KHÔNG ĐẠO, KHÔNG XOÁ CRE, KHÔNG LẤY LÀM CỦA RIÊNG BẠN :)

Add a Comment:
 
:iconaya3bi:
aya3bi Featured By Owner Jun 22, 2014  Student Artist
Xin font Bear Emoji-30 (Sorry) [V2] 
Reply
:iconmint-duong:
Mint-Duong Featured By Owner Oct 30, 2013  Student Digital Artist
oaaaaaaaaaaaaa
đẹp :3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 31, 2013  Student Interface Designer
c.ơn <3
Reply
:iconkabaybez:
Kabaybez Featured By Owner Oct 6, 2013
- xin png thần L đi =))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
thằng này ss nhìn giống thắng L bên Infinite ="=
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
thì đúng nó mà ss = ))))
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
ủa, sao cái tên art đâu phải nó = )))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
tên nghĩa là tiểu so ji sub :3 nó đóng ji sub còn nhỏ trong master's sun
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
ồ, em thik L àh? sao e bik rành dzữ??
Reply
Add a Comment: