Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 26, 2013
Image Size
559 KB
Resolution
850×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
967
Favourites
52 (who?)
Comments
64
Downloads
2
×
[27.10.2013] Chicken Girl - HPBD To Me :* by chutchi54 [27.10.2013] Chicken Girl - HPBD To Me :* by chutchi54
- This is my sister <3 she is very kute but before that, she was very fat like pig >.< = ))
- Always kind to me, fight with me = )), . . . but how over she is my sister and i love her :heart:
- Today is my birthday <3 i made this art because i miss her :< my sister is studying in Paris

-----------------------------------------------

- Res: Collected
- Coloring: ~YongYoMin
- Render: Me
- Model: My sister = ))
Star!

NO COPY, NO DEL CRE, NO CLAIM AS YOUR :) (Smile)
KHÔNG ĐẠO, KHÔNG XOÁ CRE, KHÔNG LẤY LÀM CỦA RIÊNG BẠN :) (Smile)

TẤT CẢ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA DA~chutchi54

Add a Comment:
 
:iconjohyunhwang:
johyunhwang Featured By Owner Dec 8, 2013  Student Digital Artist
cùng là designer với nhau mình nghĩ chém đúng với sự thật cũng không sao phải không 
Thật sự thì mình có lẽ không thích patt(BG) khung mình nghĩ nên để lại gần mod to hơn còn cái hàng rào có lẽ chiếm nhiều chỗ quá : (( đó là ý kiến của mình thôi. Cơ mà blend đẹp quá cơ
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 9, 2013  Student Interface Designer
c.ơn :3 chém thoải mái, thật lòng, k sao cả
mà m lại quên t rồi -_- 2 lần rồi đấy
Reply
:iconjohyunhwang:
johyunhwang Featured By Owner Dec 9, 2013  Student Digital Artist
đã nói là không quên : (( chỉ là không quen xưng m/t
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 9, 2013  Student Interface Designer
nhưng nghe kiểu kia như xa lạ ý
Reply
:iconjungnaki123:
jungnaki123 Featured By Owner Nov 30, 2013  Student Interface Designer
chị bạn giỏi quá !!!
cái cover này cx ẹp nữa, hpbd bạn nha [k bt có muộn k]
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 30, 2013  Student Interface Designer
giỏi gì hả bạn :)
bạn k thấy ngày ghi từ hơn 1 tháng trước rồi à :)
Reply
:iconjungnaki123:
jungnaki123 Featured By Owner Nov 30, 2013  Student Interface Designer
uk, tớ thấy chứ
vi vu DA 1 hồi thấy cái cover lạ lạ, mà lại ẹp => tớ zào ây chơi
phát hiện SN bn nên tớ chúc, thế tkoy ^^
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Nov 12, 2013
- Mod lạ nhỡ :o (Eek) 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
lạ gì??
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Nov 12, 2013
lấy ảnh chị mình để des ấy mà :o (Eek) thường chỉ thấy des idol thôi :o (Eek) des kiểu này lần đầu gặp ấy :o (Eek) :o (Eek) 
Reply
Add a Comment: