Shop Mobile More Submit  Join Login
[18.08.13] Jessica - Gift For Lala by chutchi54 [18.08.13] Jessica - Gift For Lala by chutchi54
- Only for :iconckipchip2k:
- Cho m đấy tó =.= t k bao giờ làm qà cho m nữa đôu :">
- Hnay ngày cuối rồi : (( mai phải đi học ~.~ nản vchưởng

NO SHARE RES AND PSD
DON'T COPY AND CLAIM AS YOUR

Add a Comment:
 
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Aug 31, 2013
s làm đk cái trog khug z
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 31, 2013  Student Interface Designer
gg
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
l s
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
google
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
dạy đi
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
google :')
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
k bik tìm kiểu j
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
các đưa gif vào ảnh, k thì lên youtube mà tìm
Reply
(1 Reply)
:icontylovelycool:
tylovelycool Featured By Owner Aug 24, 2013
m chăm ra art gê :) mà stock LQ qá :(
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
bt mà TT.TT học rồi giờ lười
uh :D
Reply
:icontylovelycool:
tylovelycool Featured By Owner Aug 24, 2013
t c~ dzậy...dzô năm oy` cứ lo hox...chả đụng tới máy tính đc bnhju :(
Reply
:iconsulee2k2:
Sulee2k2 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
Nhưng mà vẫn đẹp chán = ))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
thanks e = ))
Reply
:iconsulee2k2:
Sulee2k2 Featured By Owner Aug 22, 2013  Student Interface Designer
Hình như nó bị sạn c nhỉ :dummy: Cơ mà đẹp quá <3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 22, 2013  Student Interface Designer
có lẽ thế :( e dùng từ chuẩn đấy = )))))
do stock từ lâu nên khí kiếm HQ T.T gif cx màu xấu nữa
Reply
:iconckipchip2k:
Ckipchip2k Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Digital Artist
ĐỆT sao không làm cho ta nữa mà thôi cg cám ơn mày**ki vãi chưởng*
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Interface Designer
ki vì m bố láo vs t :v
Reply
:iconckipchip2k:
Ckipchip2k Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Digital Artist
nhân tiện hỏi mày đăng gif lên làm tn
Reply
:iconckipchip2k:
Ckipchip2k Featured By Owner Aug 20, 2013  Student Digital Artist
ax biết rồi**con này mày nhớ cái mặt đấy**
Reply
:iconrybieangel:
Rybieangel Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Interface Designer
- Cái mod Jessie nhìn LQ quá T.T màu đẹp <333 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Interface Designer
dạ :la:
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 18, 2013  Student General Artist
n lq q @@
Jess xnh q :love:
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
aigoo :bleh: ch des
khen model = ))
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 18, 2013  Student General Artist
thế nói lại nà :3 
xếp res đẹp 
mod jess để xích qa bên khung chút 
HẾT ~
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
ok :nuu:
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 18, 2013  Student General Artist
:v 
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Aug 18, 2013  Student
stock nó không ăn màu...hơi còn hột kìa
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
dạ ^^
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
res christmas = ))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
yu m = ))
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
ứ liên quan = ))
Reply
:iconnuyn2k1:
Nuyn2k1 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
hé hé hơi là bị đẹp đấy s' !"Oh!" Oh! yer ! vô duyên thật ! e thấy nó phù hợp với giáng sinh ý ! MRCM
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
keke XD thanks e
Reply
:iconnuyn2k1:
Nuyn2k1 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
he he
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
Ta mún làm Gif như nàng mà làm r save lại mở ko lên như cái Yuri có cái khung ý
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
save for web :v
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
ta save for web đó =)
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
s lạ vậy ._.
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
ta ko biết nữa, mi có link hướng dẫn ko?
b1 ta mở gif đó lên r copy hết layer gif do qua bìa rồi save mà mở ra nó k chạy?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
ta cx làm thễ :v k đc nên làm cách khác, đây là cách khác ng` nên ta k biết chỉ :v lên vietdesigner xem :3
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
Hug 
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
cứ làm gift mãi, cái art màu chả hợp
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
thích thế :v
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
thik g ?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
thích để nó k hợp :v
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Digital Artist
~~
Reply
:iconleelinhhhh:
Leelinhhhh Featured By Owner Aug 18, 2013
chị chã bao h gữi e GIFT bởi chị cả = (( BUỒN vaicalon 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
k có thời gian e :v còn nhiều ng` trước e lắm :"3
Reply
:iconleelinhhhh:
Leelinhhhh Featured By Owner Aug 18, 2013
Ns thía chứ 9/7 ms đến ng` :"< Nếu l` phiền ckị thì thou , e xin lỗiiiiii 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 18, 2013  Student Interface Designer
s phải xl :v
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
August 18, 2013
Image Size
1.1 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,433
Favourites
32 (who?)
Comments
73
Downloads
12
×