Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 17, 2013
Image Size
563 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,307 (2 today)
Favourites
87 (who?)
Comments
64
Downloads
41
×
[17.10.2013] Pretty Girl! - HPBD Julie :* by chutchi54 [17.10.2013] Pretty Girl! - HPBD Julie :* by chutchi54
- For :iconnanabutterfly: <3
- Cmsn e yêu :3 trông nó tệ hại so vs mong đợi của e đúng k TT TT sorry e :<
- Bây giờ là 11h45 :D hehe XD vẫn là 17/10 :v

---------------------------------

- Res: ~nisowon
- Renders: Cut by me :D
- Coloring: YongYoMin :la: nghiện color của con điên này :'x
:star:

NO COPY, NO DEL CRE, NO CLAIM AS YOUR :)
KHÔNG ĐẠO, KHÔNG XOÁ CRE, KHÔNG LẤY LÀM CỦA RIÊNG BẠN :)

TẤT CẢ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CHUTCHI54@DA VÀ :iconnanabutterfly:

Add a Comment:
 
:iconpinky912:
Pinky912 Featured By Owner Aug 31, 2014
Xin Res 
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner May 29, 2014  Student Interface Designer
E xem cái art này từ lâu lắm lắm rồi :3 vẫn lưu trong máy này :vvv Từ thủa newbie
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner May 29, 2014  Student Interface Designer
vãi cả lưu trong máy = ))
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner May 30, 2014  Student Interface Designer
thật mà k tin à =='
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner May 30, 2014  Student Interface Designer
k :v = )
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 15, 2014  Student Interface Designer
Chị cho em xin PNG Jess đc k ạ?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner May 20, 2014  Student Interface Designer
ss k muốn lục folder đâu e yêu :>
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jan 27, 2014
sis cho e xin font được không ạ La la la la 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jan 27, 2014  Student Interface Designer
blackjack thì phải @@ nếu ss nhớ k nhầm thì thế
Reply
:iconthocon2012:
thocon2012 Featured By Owner Dec 15, 2013
-Đơn giản mà đẹp quá chị ạLove 
Reply
Add a Comment: