Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 30
Image Size
23.0 MB
Resolution
5000×4000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,010 (1 today)
Favourites
127 (who?)
Comments
141
×
[14.01.31] HAPPY LUNAR NEW YEAR - I'm Come Back by chutchi54 [14.01.31] HAPPY LUNAR NEW YEAR - I'm Come Back by chutchi54
- À vâng = )) sau đây là bài diễn thuyết : ))
- E xin trình bay như sau :3
+ E đã trở lại = )))) trước ngày e trở lại mà bao nhiêu bác cứ hối giục quá -_- làm e muốn trở lại sớm nhưg rất tiếc là k thể :3
+ Và giờ phút các bác mog đã đến. E xin trình làng bộ PACK COME BACK của e :D
+ Mấy bác ném đá vừa nhớ :B e mới cb :<< đừng để e lại phải xách dép vs gạch về ăn tết nhớ = ))))
- Bla bla bla đủ rồi :3 sau đây là thành phần pack
+ Exo vs SNSD for SickyJinny
+ YoonA (memory) vs YulSoo for nisowon
+ 2Eun for chenykylor
+ 2 Cover L for YoloHani
+ YulTi for Couple BV (Bon - Vy) Vy-Windy bonsociu009
- Credit:
+ Res: nhoxpi000 , bonsociu009 , Missesglass , elisa-desing , hwangjoonhyun , NekoNguyen and chutchi54
+ Renders: ompink , Sellscarol and chutchi54
+ Coloring: BHottest , thuy2410 , mincute
Thưa các bác :D vậy là nhờ m.n nên tôi đã cb sau truỗi ngày dài mệt mỏi. Thời khắc giao thừa đã đến <33 giờ là 00:00 :love: năm Giáp Ngọ đã bắt đầu :heart:

HAPPY LUNAR NEW YEAR EVERYBODY <3 SARANGHAE :* I LOVE YOU!

Add a Comment:
 
:iconcucheoakabaek99:
CucheoakaBaek99 Featured By Owner Jun 4, 2014  Student Interface Designer
beautiful~
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 4, 2014  Student Interface Designer
c.ơn
Reply
:iconleesunnie:
LeeSunnie Featured By Owner Jun 2, 2014
ẹp quá
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 3, 2014  Student Interface Designer
h h xD tks m <3
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
Ui cái cuống sách ệp ghê á :D
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner May 31, 2014  Student Interface Designer
thanks
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner May 4, 2014  Student Interface Designer
to qu ss ha :l ko mi
Reply
:iconhangcong:
Hangcong Featured By Owner Mar 13, 2014
:B
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Feb 8, 2014  Student Interface Designer
anh không đòi quà,là lá la...Anh chỉ vòi quà,lá la la2~ 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Feb 9, 2014  Student Interface Designer
đừng mơ :v
Reply
Add a Comment: