Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 9, 2013
Image Size
591 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,503
Favourites
100 (who?)
Comments
145
Downloads
85
×
[09.08.13] TaeYeon - Jina's Request by chutchi54 [09.08.13] TaeYeon - Jina's Request by chutchi54
- Chả hiểu mấy hnay s chăm up art thế ._.

NO SHARE RES


NO COPY


DON'T CLAIM AS YOUR

Add a Comment:
 
:iconhanabyn193:
Hanabyn193 Featured By Owner Feb 18, 2014
Xin style
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Feb 19, 2014  Student Interface Designer
k :')
Reply
:iconjohyunhwang:
johyunhwang Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Digital Artist
bạn ơi : (( có 1 bé trên zing đi lấy art của bạn đem bán ấy
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
bạn ?? cta lquen rồi @@ m quên à ?? keme, t đéo chấp trẩu -_-
Reply
:iconjohyunhwang:
johyunhwang Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Digital Artist
: (( không quên : (( chỉ là thích xưng hô thế : (( nhưng cứ để người ta lấy art vậy không bực sao
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
t bị nhiều rồi, nản k muốn nói
Reply
:iconluckystar133:
luckystar133 Featured By Owner Nov 18, 2013
chuẩn, tớ cx thấy nè
Reply
:iconluckystar133:
luckystar133 Featured By Owner Nov 18, 2013
cho tớ xin cái style đc hum
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
uh
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Nov 10, 2013
các bạn des đệp thế mih thì ko đệp như vậy dc
Reply
Add a Comment: