Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 6, 2013
Image Size
515 KB
Resolution
850×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,263 (2 today)
Favourites
79 (who?)
Comments
45
Downloads
29
×
[06.11.13] TaeYeon - HPBD  To Sulee by chutchi54 [06.11.13] TaeYeon - HPBD  To Sulee by chutchi54
- HPBD :iconsulee2k2:
P.s: Từ giờ k viết rule nữa, mệt lắm :<
Res của ai thì thông cảm cho mình :< bị bệnh lười rồi :3 mong các bạn hiểu cho ạ
Add a Comment:
 
:iconcucheoakabaek99:
CucheoakaBaek99 Featured By Owner Jun 4, 2014  Student Interface Designer
tớ xin PSD
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 4, 2014  Student Interface Designer
k share :')
Reply
:iconusociu:
USoCiu Featured By Owner Apr 30, 2014
Xin font
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Mar 15, 2014  Student Interface Designer
Cho xin PSD Blend đk k ạ? Blend đẹp tóa
Reply
:iconnghia1111:
nghia1111 Featured By Owner Feb 21, 2014
Xin font Gift...
p.s: i fav-ed

Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Dec 3, 2013  Student Photographer
s' cko e xin styke nha
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 3, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Dec 3, 2013  Student Photographer
tks s' ạ chắc s' quên e e là Nini ý ạ Llama Emoji 02 (Blush) [V1] 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 3, 2013  Student Interface Designer
k quên :') chỉ là chẳng qtâm thôi :)
Reply
:iconleebo-ddh-zing:
leebo-ddh-zing Featured By Owner Nov 26, 2013
Cho ḿnh xin font dc hông bn =)
Reply
Add a Comment: