Shop Mobile More Submit  Join Login
[04.09.2103] PSD 01 - By Lee Pu by chutchi54 [04.09.2103] PSD 01 - By Lee Pu by chutchi54
Free PSD :love:
Fav + Comt If You Download ;)
Credit Me If You Use ;P
Add a Comment:
 
:iconsaillycodoto:
SaillyCodoto Featured By Owner Nov 7, 2015
downloaded, thanks
Reply
:iconjihuyn:
JiHuyn Featured By Owner Aug 9, 2015
xin
Reply
:iconjennylutie:
jennylutie Featured By Owner Jul 2, 2014
xin
Reply
:iconbulucky:
BuLucky Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Interface Designer
đã watch + cmt + like
Reply
:iconjungheeran:
jungheeran Featured By Owner Oct 4, 2013  Student Interface Designer
Xin nh
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Oct 4, 2013  Student Interface Designer
dạ :)
Reply
:iconbyulliee:
byulliee Featured By Owner Oct 3, 2013
downloaded
Reply
:iconsulee2k2:
Sulee2k2 Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Interface Designer
Ahh = )) Nếu pts k hỏng thì e đã hốt tất r = )) 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Interface Designer
d s cx thanks e = ))
Reply
:iconyoonasgeneration:
YoonAsGeneration Featured By Owner Sep 4, 2013  Professional Interface Designer
Thanks ♥ it!
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
thanks :love:
Reply
:iconminminlovehunhan:
minminlovehunhan Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
Tks you
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
kcg ^^
Reply
:iconbeezep:
beezep Featured By Owner Sep 4, 2013  Hobbyist General Artist
It's really precious I love red tones

Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
oh :love: relly thanks :hug:
Reply
:iconkwonjina-parkeunpon:
KwonJina-ParkEunPon Featured By Owner Sep 4, 2013
hốt~
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
thanks m <3
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
xin nh nng =)))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
s lại nàng ạ ._. cta là ss - e mà = )))))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
thế ai nói nói quan hệ tùy hứng nhỉ
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
à uh nhở :/ = ))))))))))
tại sợ cưng nhầm ng` thôi : ))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
ồ thế à =))) Tại già nên trí nhớ cũng đôi khi không đc minh mẫn a~ Nhưng bây giờ thì rất bt =)))
Reply
:iconpypy192:
PyPy192 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student
fav ~~~
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
:D
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
xin nha em :love:
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
dạ :love: thanks ss đã ủng hộ =P hihi
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Sep 4, 2013  Student Interface Designer
hok c j em ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 4, 2013
Image Size
948 KB
Resolution
500×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,103
Favourites
49 (who?)
Comments
27
Downloads
343
×