Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 2, 2013
Image Size
467 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
616
Favourites
28 (who?)
Comments
53
Downloads
5
×
[02.09.2013] TaeYeon - Gift For SuLee by chutchi54 [02.09.2013] TaeYeon - Gift For SuLee by chutchi54
- Gift For :iconsulee2k2:
- Hình như e thích Mều nhỉ ?? Nhưng stock bé taeng đáng yêu quá nên chị chọn làm thôi :la:

------------------------------------------

- Res: I found
- Renders: I did
- Coloring: :iconbhottest: and edit by me

LÀM ƠN ĐỪNG XIN RES
ĐỪNG ĐẠO, MANG ĐI ĐÂU THÌ GIỮ NGUYÊN CREDIT HỘ MÌNH :">

Add a Comment:
 
:iconrafikafakhirart:
RafikaFakhirArt Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
i want a png's please :please: 
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Sep 7, 2013  Student
mình xin tên font "you are " đc k?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 7, 2013  Student Interface Designer
e chỉ nhớ là fashion gì ý ToT chị lên dafont ấn là nó sẽ ra phần đằng sau đấy ạ
Reply
:iconlinhyul:
LinhYul Featured By Owner Sep 7, 2013  Student
cảm ơn e nhiều :love:
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 7, 2013  Student Interface Designer
c tìm đc chưa ạ ?? nó tên là im fashionasta chị nhé ^^
Reply
:iconnykwon:
nykwon Featured By Owner Sep 5, 2013  Student
xin stock ạ
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Interface Designer
del rồi ạ
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Sep 3, 2013  Student Interface Designer
LÀM ƠN CHO TUI XIN RES
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 3, 2013  Student Interface Designer
m biết đọc chữ ??
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Sep 3, 2013  Student Interface Designer
- Không t không biết - T bị mù chữ ; ))
Reply
Add a Comment: