Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 1, 2013
Image Size
443 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,134
Favourites
43 (who?)
Comments
30
Downloads
20
×
[01.09.2013] SooYoung - Gift For Fish by chutchi54 [01.09.2013] SooYoung - Gift For Fish by chutchi54
- Gift For :iconfishbubi: :love:
- Quà nợ từ hè XD hehe ;P giờ mới có thời gian làm ^^
- Đại ca Sò của ss đó = ))

-----------------------------------------------------------

- Res: I found
- Coloring: By :iconbhottest: and edit by me :nuu:
[P.s: Con B kia :v bố toàn PR cho m, trả công đê :la: = ))]
Add a Comment:
 
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 26, 2013  Student Interface Designer
Đẹp quá :> Fav cho bạn
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Nov 27, 2013  Student Interface Designer
thanks :3
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 29, 2013  Student Interface Designer
Không có ǵ ^3^
Reply
:iconlangnghemaunang:
langnghemaunang Featured By Owner Sep 27, 2013
Bạn ơi cho mình xin nha và làm ảnh bìa trên zing được không ? Nick biz đó aq ? Nếu không được thì cho xin lỗi aq 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 27, 2013  Student Interface Designer
xl, mình yêu cầu bạn đừng dùng ảnh của mình cho biz :x
nếu bạn đang để thì gỡ đi, đừng để war nhé
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Sep 6, 2013  Hobbyist Interface Designer
Nice!!LOVE IT SO MUCH
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 6, 2013  Student Interface Designer
thanks >x<
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Sep 6, 2013  Hobbyist Interface Designer
ur wellcome :D
Reply
:iconmeicures:
MeiCures Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
á t thik kiểu des này cho xin cái mod dj 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
ok m :3 đợi t up rồi m check note nhé
Reply
Add a Comment: