Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 31, 2013
Image Size
525 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,155
Favourites
52 (who?)
Comments
49
Downloads
21
×
[01.09.2013] Gift For Menzi - HPBD To You by chutchi54 [01.09.2013] Gift For Menzi - HPBD To You by chutchi54
- Only For :iconmenzi123: :la:
- Snvv nhé cưng :3 ài nớp víuuuuu ~ =)))))))))
- Chả biết m thích ai nên làm Jess vậy :'x lúc đầu định làm Nấm nhưng des nhiều ảnh Nấm quá rồi @@

---------------------------------------------------------

- Coloring: :iconbhottest: B bẩn bựa = )))) tớ là fan trung thành về psd coloring của nó :la:
- Res: I Found :nuu:

NO SHARE RES AND PSD
DON'T COPY AND CLAIM AS YOUR IF YOU ARE A HUMAN

Add a Comment:
 
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
xin stock đc hum?
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 22, 2013  Student Interface Designer
mình del lâu rồi bạn
Reply
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Dec 22, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconngoddh1997:
Ngoddh1997 Featured By Owner Dec 4, 2013
Xin Res 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Interface Designer
hi vọg bạn biết đọc chữ :)
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
Xin res
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
cả cái đống đấy là cái khung, t cắt ra từ 1 bộ ._. đôu có giữ, có cái BG thôi @@
Reply
:iconminh-kute:
MinH-kute Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
càng nhìn càng thấy đẹp <3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
thanks m nha :love: <3 dù t k cmt nhưng art mới nhất của m t cực like <3 m giỏi kiểu đấy ghê ;P
Reply
:iconminh-kute:
MinH-kute Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
lúc đầu nhìn tấm này t thấy bt , càng nhìn càng thấy nó đẹp @@ cảm ơn m nhiều nha , m lúc nào cũng ủng hộ t , cảm ơn ^^ t k cmt icon tại t k biết code nhé , chứ k phải nghiêm túc hay gì đó = ))
Reply
Add a Comment: